Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gram (g) podstawowa jednostka masy, równa masie 1 cm3 wody w temp. 4°C.
  -GRAM, GRAM(O) w złożeniach: jednostka, której podstawą (jedną z podstaw) jest gram; dotyczący języka, litery, pisma, zapisu, rysunku.
 

Etym. - gr. grámma 'litera; pismo, napis; księga; drobna miara wagi (1/3 drachmy)' od gráphein, zob. -graf-; por. anagram; diagram; engram; itd.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku