Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  szaria arab., kodeks ustalonego formalnie świętego prawa w islamie, opartego gł. na Koranie i Sunnie, teoretycznie rządzącego w krajach muzułm. nie tylko w sprawach dotyczących religii, ale także w ekon., polit., społ., kryminalnych i rodzinnych, często w praktyce zastępowany przez adat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku