Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  neumy znaki neumatycznej notacji muz., używanej w śrdw. (do zapisu chorałów gregoriańskich) i w muz. Kościołów wsch; nota romana.
 

Etym. - śrdw.łac. (p)neuma 'głos; nuta końcowa śpiewana aż do utraty tchu' z gr. pneúma, zob. pneum(o)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku