Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  metopa archit. we fryzie doryckim - pole między tryglifami, często zdobione płaskorzEźBą; Tabl. 27.
 

Etym. - łac. z gr. metópē 'jw.'; zob. met(a)-; opē 'otwór, szczelina'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku