Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diereza znak (dwie kropki nad drugą głoską), że obie głoski dyftongu (dwugłoski) należy wymawiać oddzielnie, dwusylabowo, np. we fr. Noël ('Boże Narodzenie'); por. tréma; por. synereza.
 

Etym. - gr. diaíresis 'rozdzielenie; diereza'; od diaírein 'rozdzielać'; zob. dia-; haireín, zob. heretyk.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku