Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  recenzja krytyczna i objaśniająca ocena przedstawienia, dzieła nauk., art. (książki, sztuki teatr., wystawy, koncertu itd.), opublikowana (w czasopiśmie) a. wygłoszona (np. w RTV) przez recenzenta.
 

Etym. - łac. recensio 'przegląd; spis ludności' od recensēre 'obliczać; wyliczać; rozważać'; zob. re-; cenzor.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku