Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  stadion teren z urządzeniami sport. i trybunami dla widzów; st.gr. miara długości, od 165 m (s. pytyjski) do 210 m (s. joński).
  stadium etap, faza, stopień rozwoju, okres w przebiegu zjawiska.
 

Etym. - łac. stadium 'tor wyścigowy, bieżnia; miara długości' z gr. stádion 'jw.; bieg na trasie długości 1 stadionu (ok. 180 m)' od span '(roz)ciągnąć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku