Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  żuawi korpus piechoty fr., utworzony w Algierii w r. 1831, złożony z Francuzów, noszących pierwotnie mundury pochodzenia arab. (krótki kaftan, czerwone, bufiaste spodnie, czapka z czerwonej wełny); (ż. śmierci) nazwa oddziału powstańców pol. z 1863 roku; nazwa niektórych pułków amer. czasu Wojny Secesyjnej 1861-65.
 

Etym. - fr. zouave (l.poj.) 'żuaw' od arab. zuāwa 'nazwa szczepu Kabylów'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku