Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fraza jęz. jednostka frazeologiczna, zawierająca podmiot i orzeczenie; (f. intonacyjna; poet.) zamknięty człon rytmiczny; odcinek utworu muz., tworzący określoną całość wyrazową; zwrot, zdanie, zawierające myśl zamkniętą.
  frazeologia zasób wyrażeń i zwrotów danego języka; dział językoznawstwa badający wyrażenia i zwroty; pop. czcza gadanina, piękne słowa bez pokrycia, frazesy.
 

Etym. - fr. phrase (l.mn. phrases) 'zwrot, frazes; fraza muz.' z gr. Ophrásis 'mówienie'; zob. log-; -log; por. metafraza; parafraza; peryfraza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku