Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  emfiteuza prawn. przyjęcie (tytułem najmu) do użytku i uprawy ugoru a. gruntu zaniedbanego; w prawie rz. - dziedziczne i pozbywalne prawo do trwałego dzierżawienia cudzego gruntu.
 

Etym. - gr. emphýteusis 'jw.' z emphyteúein 'zasadzać rośliny'; em- 'w co'; phyteúein 'sadzić' od phytón, zob. -fit(o)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku