Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

désintéressement [wym. dezęteresmã] obojętność, brak zainteresowania.
 

Etym. - fr. 'bezinteresowność; bezstronność; jw.' od (se) désintéresser (de) 'przestać się (czym) interesować'; zob. de-; intérêt 'korzyść; (za)interes(owanie)' z łac. interest 'sprawia różnicę; jest ważne, istotne' 3. os. l. poj. czasu teraźniejszego od interesse 'być pomiędzy, różnić się; brać udział'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku