Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

ad unguem (factus) łac., dosł. do paznokcia; precyzyjnie, skrupulatnie, starannie (wykonany).
ad valorem łac., wg wartości (np. oclić).
  ad usum Delphini zob. in usum Delphini.
ad verbum łac., dosłownie, co do słowa.
ad vitam aut culpam łac., prawn. na całe życie albo aż do chwili popełnienia przestępstwa.
ad unum omnes łac., (aż) do ostatniego człowieka; wszyscy co do jednego.
ad utrumque paratus łac., przygotowany na wszystko.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku