Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  periegeta autor przewodnika krajoznawczego (zwł. staroż. gr., jak Pauzaniasz, Polemon itd.), ze szczególnym uwzględnieniem pomników sztuki.
  perigeum najbliższy Ziemi punkt na torze (orbicie) Księżyca a. sztucznych satelitów; por. apogeum.
  perihelium punkt przysłoneczny, najbliższy Słońca punkt na orbicie planety a. komety; por. aphelium.
 

Etym. - zob. peri-; gr. periēgesis 'oprowadzenie; opis geogr.' od hēgesis 'prowadzenie'; zob. geo-; helio-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku