Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

fin de siècle [wym. fę de sje:kl] koniec wieku (XIX); tendencje schyłkowe, dekadenckie w życiu społecznym, sztuce i lit. (końca XIX w.).
  findesieclist(k)a [wym. fędesjeklist(k)a] przedstawiciel(ka) dekadentyzmu końca XIX w.
 

Etym. - fr. fin de siècle 'koniec wieku'; fin 'koniec' od łac. finis, zob. finish; siècle 'stulecie, wiek; epoka' od łac. saeculum, zob. sekularyzacja; tytuł komedii F. de Jouvenota i H. Micarda (1888 r.).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku