Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kooptacja uzupełnienie składu kolegialnego nowymi członkami w drodze uchwały tegoż organu (bez zwracania się do wyborców).
 

Etym. - łac. cooptatio 'jw.' od cooptare 'dobierać'; zob. ko-; optare, zob. opcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku