Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wagotonia med. stan wzmożonego napięcia układu nerwu błędnego, wpływający na zwolnienie akcji serca i rytmu oddechowego oraz na obniżenie tętniczego ciśnienia krwi, a będący przejawem dostosowania się organizmu do oszczędnej pracy w spoczynku; por. bradykardia.
 

Etym. - n.łac. vagus 'nerw błędny; gł. nerw układu parasympatycznego' z łac. 'błądzący'; zob. -tonia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku