Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  interpelacja zakwestionowanie działania a. polityki ministra a. rządu w formie zapytania postawionego przez członka parlamentu (interpelanta), które pociąga za sobą obowiązek udzielenia odpowiedzi w określonym terminie; zapytanie w sprawach urzędowych.
  interpelować.
 

Etym. - łac. interpellatio 'przerwanie; zakłócenie' od interpellare 'przerywać komu mowę; zagadnąć kogo; domagać się'; zob. inter-; pellere, zob. puls.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku