Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dewastacja spustoszenie, zniszczenie, zrujnowanie.
  dewastować.
 

Etym. - późn.łac. devastatio 'spustoszenie' z łac. devastare 'pustoszyć'; zob. de-; vastare 'pustoszyć; wyludnić; złupić' od vastus 'pusty; zniszczony; olbrzymi'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku