Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  papista gorliwy zwolennik (poczynań polit.) papieża; dawn., iron. (u protestantów:) katolik; por. plus catholique que le pape.
  papizm władza (system rządów) papieża; dawn., iron. (u protestantów:) katolicyzm.
 

Etym. - fr. papiste 'papist(k)a' i papisme 'papizm' od pape 'papież' z późn.łac. papa 'ojciec; biskup; papież' od gr. páp(p)as 'ojciec; papa'; por. pop.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku