Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  penitencjariusz, penitencjarz Kośc. rz.kat. duchowny upoważniony przez biskupa do udzielania rozgrzeszenia w wypadkach podlegających jurysdykcji ordynariusza.
  penitent(ka) Kośc. rz.kat. osoba przystępująca do spowiedzi.
  penitencjarny poprawczy; karny; dotyczący (odnoszący się do) kar, więźniów, więziennictwa.
 

Etym. - śrdw.łac. poenitentiarius 'skruszony; pokutujący' z łac. paenitens dpn. paenitentis p.pr. od paenitēre 'żałować, odczuwać skruchę'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku