Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

animam debet łac., dosł. winien jest (swą) duszę; zadłużony po uszy.
  animatyzm, preanimizm teoria antropologa ang. R.R. Maretta (1866-1943) głosząca, że pierwotnym, przedanimistycznym stadium religii było wierzenie, że wszystkie przedmioty są przeniknięte i ożywione rozproszoną nadnaturalną potęgą; por. mana.
  animistyczny zgodny z wierzeniami animizmu, uznającego istnienie duszy we wszystkich przedmiotach, traktującego siły i zjawiska przyrody jako bóstwa.
  animator rysownik (a. ustawiacz kukiełek) w wytwórni filmów animowanych, rysunkowych, kreskówek (a. filmów kukiełkowych).
anima vilis łac., podła dusza, nędzna istota.
  animizacja metafora nadająca rzeczom a. pojęciom cechy istot żyjących.
 

Etym. - łac. animator 'ożywiciel' (z animare 'ożywiać, tchnąć duszę a. ducha') od anima, zob. animalny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku