Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  katalektyczny wiersz - lit. sylabotoniczny, skrócony od końca o jedną a. 2 sylaby.
 

Etym. - gr. katalēktikós 'niekompletny' od katalēgein 'porzucać (pracę)'; zob. kat(a)-; lēgein 'jp.; przestać, kończyć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku