Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  supermarket w USA - supersam, wielki sklep samoobsługowy; hala targowa; por. hipermarket.
 

Etym. - amer.ang. 'jw.'; zob. super-; market 'targ, rynek, jarmark' z łac. mercatus 'handel; targowisko' z p.p. od mercari, zob. merkantylny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku