Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  deglomeracja rozproszenie osadnictwa, dezurbanizacja (por. aglomeracja); ekon. rozpraszanie produkcji przez przenoszenie całych zakładów na tereny o mniejszej koncentracji inwestycyjnej (d. czynna) a. przez przenoszenie produkcji poszczególnych (grup) asortymentów (d. bierna).
 

Etym. - zob. de-; aglomeracja; a-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku