Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekstensja filoz. denotacja; filoz. rozciągłość.
  ekstensywna gospodarka rolna - prowadzona na rozległych obszarach przy małym nakładzie pracy i środków; por. intensywny.
 

Etym. - późn.łac. extensio 'rozciągłość' i extensivus 'rozciągnięty' od łac. extendere 'rozciągać, rozpościerać'; zob. eks-; tendencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku