Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  moderna okres modernizmu w lit. i sztuce; ogół, ugrupowanie modernistów, literatów, plastyków, hołdujących ideałom modernizmu.
  modernizacja unowocześnienie.
  modernizm ogół kierunków awangardowych w lit. i sztuce w okresie 1880-1910 (por. symbolizm; secesja); ruch w Kościele kat. na przełomie XIX i XX w. usiłujący pogodzić naukę Kościoła ze współczesną cywilizacją.
 

Etym. - fr. modernisme 'modernizm' od moderne 'nowoczesny' od późn.łac. modernus 'nowy' z łac. modo 'teraz; tylko co' od modus, zob. modulacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku