Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

site propre [wym. sit propr] we Francji - (1965) w mieście, na szosie - wydzielone pasmo drogi, zarezerwowane dla jakiegoś środka transportu publicznego i wyraźnie oddzielone od innych pasm ruchu (np. pasma, korytarze na jezdni, przeznaczone dla autobusów).
 

Etym. - fr.; site 'położenie; krajobraz'; propre 'własny; właściwy'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku