Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  internalizacja psychol. uwewnętrznienie, przyswajanie sobie, w okresie rozwoju, świadomie a. nieświadomie, norm, wartości, poglądów, zasad społ., zahamowań, motywów działania, wzorców kulturowych (rodziców, grupy społ. itp.), funkcjonujących późn. jako system indywidualny; por. introcepcja, introjekcja.
 

Etym. - ang. internalization 'jw.' od internalize 'uwewnętrzniać; usubiektywniać' z łac. internus (r.ż. interna) 'wewn.'; zob. inter-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku