Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sublimacja fiz. przejście ciała (jak np. jod, kamfora, naftalen) ze stanu stałego od razu w stan lotny a. na odwrót (np. powstawanie kryształów z par); psych. proces uwznioślenia pierwotnych popędów i instynktów i zmiany ich na dążności i poczynania społecznie aprobowane, sankcjonowane, "szlachetniejsze"; por. libido.
  sublimat chem. chlorek rtęciowy, biały, krystaliczny proszek silnie trujący, stosowany do dezynfekcji.
  sublimować zob. sublimacja (fiz. i psych.).
 

Etym. - śrdw.łac. sublimatum 'sublimat' i sublimatio 'wznoszenie' od łac. sublimare 'wznosić; wywyższać' z sublimis 'wzniosły; ulatujący'; zob. sub-; limen 'próg'; por. eliminacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku