Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  egzemplifikacja przykład ilustrujący; posługiwanie się przykładami, objaśnianie metodą przykładową.
 

Etym. - śrdw.łac. exemplificatio 'udowadnianie przykładami' z łac. exemplificare 'przepisywać; wyjaśniać przykładem' od exemplum 'przykład' z eximere 'usunąć; wyjąć'; zob. eks-; -imere od emere, zob. asumpt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku