Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

ragoût [wym. ragu] potrawka z kawałków mięsa, jarzyn i przypraw.
 

Etym. - fr. 'potrawka; przysmak' od ragoûter 'przywrócić apetyt'; zob. re-; ad-; goût 'smak' z łac. gustus 'kosztowanie, (przed)smak; próba'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku