Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kustodia zespół klasztorów podlegających kustoszowi; jego urząd; naczynie do przechowywania hostii.
  kustosz pracownik muzeum, archiwum, biblioteki, mający nadzór nad zbiorami; nazwa godności (prałatury) w niektórych kapitułach; zwierzchnik kilku klasztorów bernardyńskich a. franciszkańskich; w dawnych książkach.
  kustoda sygnatura u dołu pierwszej a. ostatniej stronicy składki; pierwsza sylaba a. pierwszy wyraz ze stronicy następnej.
 

Etym. - łac. custodia 'opieka; straż' od custos dpn. custodis 'strażnik'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku