Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  polarny (pod)biegunowy; związany z (płn. a płd.) biegunem Ziemi a. firmamentu; zimny, mroźny.
  polaroid samowywołujący aparat fot. do fotografii momentalnej (czarno-białej a. barwnej).
  polaryzacja (światła) drgania fal świetlnych odbywające się w jednej płaszczyźnie a. w płaszczyznach równoległych; podział grup, ideologii, systemów, sił na 2 przeciwstawne sobie, antagonistyczne.
 

Etym. - n.łac. polaris 'polarny' z łac. polus 'biegun; niebo' od gr. polós 'czop; oś; biegun'; por. bipolarny; dipol.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku