Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kontrasygnata, kontrasygnatura drugi podpis, wymagany do ważności aktu obok podpisu osoby głównej; zob. kontramarka.
  kontrasygnować.
 

Etym. - zob. kontra-; łac. signare, zob. sygnalizacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku