Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  estry związki organiczne, będące produktem reakcji alkoholu i kwasu (estryfikacji), powstałym przez usunięcie wody (należą tu np. tłuszcze).
 

Etym. - nm. Ester l.poj. 'ester' od Essigäther; Es(sig) 'ocet' (z łac. acetum, zob. acetylen); (Ä)ther 'eter' z łac. aether, zob. eter.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku