Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

junta [wym. chunta] hiszpańska rada rewolucyjna XIX w.; w Ameryce Łac. władza ustanowiona przez spisek wojsk., który obalił rząd.
 

Etym. - hiszp. 'połączenie; związek; zebranie; rada' z łac. iuncta r.ż. od iunctus p.p. od iungere, zob. iunctim.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku