Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prezencja powierzchowność, postawa (zwł. mężczyzny i zwł. z oceną korzystną).
  prezentacja przedstawienie (kogo komu); zapoznanie (kogo z kim).
 

Etym. - późn.łac. praesentatio 'pokazanie' (z łac. praesentare 'pokazać; przedstawiać') i łac. praesentia 'obecność' od praesens p.pr. od praeesse 'być obecnym; zarządzać'; zob. pre-; esse, zob. esencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku