Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sekrecja wydzielanie przez komórki a. specjalne gruczoły substancji (jak ślina, łzy, mleko, żółć itd.) niezbędnych do funkcjonowania organizmu (por. hormony; ekskrecja).
  sekretyna hormon wytwarzany w dwunastnicy, pobudzający wydzielanie soków trawiennych trzustki (i żołądka).
  sekretarz stanu - minister spraw zagr. USA; kardynał kierujący polityką zagr. Watykanu.
  sekretera większych rozmiarów sekretarzyk, tj. biurko z licznymi szufladami i (zamykanym) pulpitem.
 

Etym. - fr. secrétaire 'sekretarz; sekretarzyk; sekretera' (ze śrdw.łac. secretarius 'powiernik' od łac. secretum 'tajemnica') i secretio 'wydzielanie; oddzielanie' od secernere 'oddzielać, wyróżniać'; se- 'roz-'; cernere, zob. certyfikat; por. inkrecja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku