Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  patologia nauka o zjawiskach chorobowych; anatomiczne i fizjologiczne odchylenia od stanu normalnego w tkankach zwierząt i roślin pod wpływem chorób; por. teratologia.
  patos nastrój wzniosłości, właściwy rzeczom wielkim, mającym historyczne znaczenie; ton, styl podniosły, poważny; sztuczność, górnolotność, napuszoność (w mowie, piśmie).
  patetyczny pełen patosu; podniosły, uroczysty.
  patologiczny chorobowy, nienormalny; przen. chorobliwy, chorobliwie intensywny.
 

Etym. - gr. pathologia 'badanie namiętności' i pathētikós 'wrażliwy' od páthos 'doświadczenie; uczucie; namiętność; cierpienie' z páschein 'doświadczać; cierpieć'; por. -pat-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku