Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kwintesencja sedno, jądro sprawy, istota rzeczy; właściwa treść w wielkim skrócie; meritum, rzeczywisty sens; w filoz. Arystotelesa: piąty żywioł, eteryczne tworzywo ciał niebieskich, w odróżnieniu od czterech żywiołów Ziemi, zob. element.
  kwintylion tysiąc kwadrylionów; zob. bilion.
  kwintet zespół muz. złożony z pięciu wykonawców; utwór na taki zespół.
 

Etym. - wł. quintetto 'kwintet', fr. quintillion 'milion kwadrylionów' (-illion wg (m)illion 'milion') i śrdw.łac. quinta essentia (kalka gr. pèmptē ousia 'piąty żywioł') od łac. quintus, zob. kwinta; zob. esencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku