Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Mitbestimmung ekon. udział robotników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 

Etym. - nm. 'współdecyzja'; mit- 'współ-'; Bestimmung 'określenie; cel; postanowienie' od Stimme 'głos; zdanie; opinia'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku