Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

suivisme [wym. süiwism] fr., polit. często ujemnie: skłonność do ślepego, bezkrytycznego przyjmowania poleceń, zadań od zwierzchników, przywódców itd.
 

Etym. - fr. 'jw.' od suivre 'iść za kimś'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku