Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  naplewatiel'stwo lekceważący, pogardliwy, niedbały, niesumienny, nierzetelny stosunek do kogo a. czego; por. je-m'en-foutisme.
 

Etym. - ros. 'jw.' od naplewat' 'napluć; gwizdać (na kogo, co)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku