Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  frezarka rodzaj obrabiarki skrawającej, służącej do frezowania, obróbki frezem (narzędziem wieloostrzowym, pracującym w ruchu obrotowym) powierzchni dowolnego kształtu.
 

Etym. - nm. Fräser 'frez' od fr. fraise 'krezki (cielęce itp.); kreza; frez'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku