Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  izometria geom. przekształcenie figury nie zmieniające wzajemnych odległości punktów figury, np. obrót.
  izotropia fiz. charakterystyczna cecha ośrodka (gł. ciał niekrystalicznych) polegająca na wykazywaniu jednakowych własności fiz. we wszystkich kierunkach; por. anizotropia.
  izotermy linie na mapie pogody, łączące punkty o jednakowej temperaturze powietrza.
  izonomia równouprawnienie, równość wobec prawa.
  izomorficzny chem. równopostaciowy; mat. równokształtny.
  izostazja geol. stan równowagi mas w skorupie ziemskiej, którego zakłócenia wyrównywane są przez izostatyczne ruchy skorupy.
  izotopy atomy jakiegoś pierwiastka, których jądra różnią się liczbą neutronów.
 

Etym. - zob. izo-; -metr; -morf-; gr. isonomía 'jw.' od isónomos 'równouprawniony'; -stazja z gr. stásis 'stan(ie)' od histánai, zob. statyczny; -term(o)-; -top; -trop-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku