Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

venia aetatis łac., prawn. przywilej wieku; udzielenie małoletnieniu praw (i obciążenie odpowiedzialnością) osoby dorosłej, uznanie za pełnoletniego.
venia docendi (a. venia legendi) łac., prawo wykładania na wyższych uczelniach, przyznawane na podstawie habilitacji.
 

Etym. - łac. venia 'przywilej; łaska; zezwolenie'; aetas dpn. aetatis 'wiek' docēre, zob. docent; legere, zob. legenda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku