Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pionier ten, kto toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie; krzewiciel kultury, postępu itd.; osadnik amer., wycinający puszczę; członek organizacji dziecięcej w byłym ZSRR; przest. saper.
 

Etym. - fr. pionnier 'jw.' od pion 'pion(ek), pieszek w szachach; bierka w warcabach' z późn.łac. pedo dpn. pedonis 'wielkostopy' od łac. pes, zob. pédicure.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku