Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fiksacja psychol. zjawisko utrwalania się pewnych sposobów zachowania (zwł. pod wpływem przymusu powodującego silną frustrację), choćby były one zupełnie nieracjonalne i przynosiły jednostce szkodę; sztywność myślowa, trwanie przy jednym sposobie rozwiązywania problemów, choćby był bezskuteczny, uporczywe nawracanie do pierwotnej hipotezy, choćby okazywała się błędna.
 

Etym. - fr. fixation 'jw.' od łac. fixus zob. fiksatywa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku