Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Il servitore di due padroni wł., Sługa dwóch panów.
 

Etym. - komedia (1753 r.) Carla Goldoniego; tytuł wg Wulgaty (Ew. wg Mat. 6, 24); Nemo potest duobus dominis servire 'Nikt nie może dwóm panom służyć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku