Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kawerna med. jama powstająca w wewn. narządach ludzi i zwierząt, wskutek martwicy tkanek.
  kawitacja powstawanie w cieczy miejsc wypełnionych parą, mogących powodować szybkie zmiany ciśnienia, a w przewodach maszyn hydraulicznych pogorszenie ich sprawności i nadżeranie powierzchni elementów maszyn.
 

Etym. - późn.łac. cavitas 'jama; wydrążenie' i łac. caverna 'jama; pieczara' od cavus 'wydrążony'; por. kawatyna.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku